งานต่อเติมบ้าน

การตอกเสาเข็มไมโครไพล์สำหรับต่อเติมบ้าน ของบริษัทเราเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะสามารถเข้าพื้นที่แคบได้ สะเทือนน้อย และสามารถตอกลึกถึงชั้นดินดาน ซึ่งปลายเสาเข็มอยู่ชั้นเดียวกับตัวบ้านหลัก ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหาการทรุดของส่วนต่อเติมที่แยกออกจากตัวบ้านหลัก ลูกค้าเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเลือกใช้ บริษัทคอมพลีทไมโครไพล์ เพราะ 3 สิ่งนี้ 1. ช่างมีฝีมือและมากประสบการณ์ 2. อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน 3. มีหลักการวิศวกรกำหนด

1. ช่างมีฝีมือและมากประสบการณ์ การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยความชำนาญอย่างมาก ทั้งการเดินปั้นจั่นเข้าตำแหน่งตอกเพราะไม่มีล้อ และการตอกเข็มต้องมีความเอาใจใส่ ปั้นจั่นต้องใด้ดิ่งแม่ตอกๆ ไป ปั้นจั่นอาจจะมีการทรุดตัวต้องค่อยสังเกตุและปรับปั้นจั่นให้กลับมาได้ระดับอีกครั้ง การตอกเข็มเข็มทุกท่อนต้องได้ดิ่ง รองเชื่อมต้องรอบ และต้องสนิทสวยงาม การยกตุ้ม การเช็คโบว์เค้าต้องตามวิศวกรกำหนด

2. อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน อุปกรณ์ใครคิดว่าไม่สำคัญ การที่อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐานก็ไม่สามารถตอกเสาเข็มที่มีมาตรฐานได้ เช่น ปั้นจั่นต้องสามารถปรับให้ตุ้มอยู่ในแนวดิ่งได้ น้ำหนักตุ้มต้องได้มาตรฐานอย่างน้อย 1.359 ตัน และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องได้มาตรฐาน

3. ทำงานแบบมีหลักการ ตามมาตรฐานวิศวกรรม การทำงานที่ชัดเจนโปรงใส ทุกท่อนต้องการเขียนจำนวนท่อนที่ใช้และถ่ายรูปบันทึกไว้ และการตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม และเช็คโบว์เค้าต้องมีมาตรฐานตามวิศวกรกำหนด

มีคนโทรมาปรึกษาบริษัทเราว่าลงเสาเข็มไมคโรไพล์กับบริษัทอื่นไป 3 ปี มีปัญหาบ้านแยกออก ผมจึงขออธิบายว่า ไม่ใช่แค่เลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์แล้วไม่มีปัญหา แต่การที่จะไม่มีปัญหาต้องเลือกเสาเข็มไมโครไพล์ที่มีคุณภาพ ตอกถูกวิธี เชื่อมถูกวิธี รวมถึงอุปกรณ์ต้องถูกต้อง และได้มาตรฐาน