โรงพยาบาลพระมงกุฎ

งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ สำหรับสร้างทางเดิน skywalk ภายในโรงพยาบาล ปัจจุบันทางเดิน skywalk ได้สร้างเสร็จแล้ว สวยงาม ไม่มีปัญหา ฐานรากเสาเข็มที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของสิ่งปลูกสร้าง