ข้อดีของเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

     เสาเข็มไมโครไพล์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการก่อสร้าง นิยมใช้กันมากในงานก่อสร้างและต่อเติม เนื่องจากไมโครไพล์เป็นเสาเข็มที่ใช้เครื่องจักรที่มีขนาด สามารถเขาทำงานในที่มีพื้นที่จำกัดได้นั่นเอง

ไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่มีขนาดเล็ก ใช้เครื่องตอกหรือกดเสาเข็มที่มีขนาดเล็กในการติดตั้ง ใช้เสาเข็มที่มีความยาว 1-1.5 เมตร เสาเข็มแต่ละที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ใช้วิธีการตอกหรือกดลงไปในดินจนถึงชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งเสาเข็มที่นำมาผลิตและติดตั้งเป็นเสาเข็มไมโครไพล์มีดังนี้

    – Steel Micropile (เสาเข็มเหล็ก)

    – I Micropile (เสาเข็มรูปตัวไอ)

    – Square Micropile (เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม)

    – Spun Micropile (เสาเข็มแรงเหวี่ยง)

เสาเข็มไมโครไพล์ที่นิยมมากที่สุด คือ Spun Micropile(เสาเข็มสปันไมโครไพล์) และ I Micropile(ไอ ไมโครไพล์)

โครงสร้างภายในเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 

   ภายในเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ดังนี้

โครงสร้างเหล็ก

  เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

 – ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 6 เส้น

 – ใช้เหล็กขนาด 3.2 มม. ยาว 10 เมตร พันรอบโครง

 – ใช้เพลทเหล็กหนา 6 มม. กว้าง 2 นิ้ว

  เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.

 – ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 8 เส้น

 – ใช้เหล็กขนาด 3.2 มม. ยาว 10 เมตร พันรอบโครง

 – ใช้เพลทเหล็กหนา 6 มม. กว้าง 2 นิ้ว

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.

 – ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 10 เส้น

 – ใช้เหล็กขนาด 3.2 มม. ยาว 10 เมตร พันรอบโครง

 – ใช้เพลทเหล็กหนา 6 มม. กว้าง 2 นิ้ว

คอนกรีต

 – ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

คุณลักษณะเด่นของเสาเข็มไมโครไพล์ 

– รับน้ำหนักได้เหมือนเสาเข็มปกติ

– สามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินดาน และสามารถตรวจสอบได้

– มีการทรุดตัวน้อย หรือทรุดตัวใกล้เคียงกับเสาเข็มขนาดยาวที่ตอกโดยทั่วไป

– สามารถทำงานในพื้นที่จำกัด เพราะเราใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

– มีแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย

– สามารถเลือกขนาดและความลึกของการตอกได้ ตามที่วิศวกรคำนวณ

 – สามารถรับน้ำหนักได้ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

– สามารถตอกชิดกำแพงหรือผนังบ้านได้ โดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมหรืออาคารข้างเคียงแตกร้าว

– พื้นที่หน้างานจะสะอาดกว่าใช้เสาเข็มปกติทั่วไป

– ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง หมดปัญหากับเพื่อนบ้าน