ไมโครไพล์ คืออะไร

ไมโครไพล์ ถ้าแปลตามตรงตัว  ไมโคร คือ ขนาดเล็ก  ไพล์ คือ เสาเข็ม  รวมกันคือ เสาเข็ม ขนาดเล็ก ดังนั้น เสาเข็ม ขนาดเล็ก ทุกอย่างเรียกว่า  ไมโครไพล์ คงไม่ผิดอะไรไม่ว่าเสาเข็มหกเหลี่ยม  เสาเข็มไม้ยูคา เพียงแต่ไม่เป็นที่นิยมในการเรียกแบบนี้

1. เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็น ตัวไอขนาด 18 – 22 ซม.  เรียกว่าเสาเข็มไมโครไพล์ตัวไอ ใช้เทคนิคการหล่อเสาเข็มแบบเดียวกับเสาเข็มคอนกรีตเสริมแรง หรือเรียกว่าเสาปั้นจั่น เสาเข็มแบบนี้เป็นที่นิยมมากเพราะราคาถูกที่สุด ทำได้แพร่หลาย และคุ้นเคยกับผู้ใช้งานมากที่สุด

2. เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นแบบกลม มีรูตรงกลาง  ขนาด 20 – 25 – 30 ซม. เรียกว่าเสาเข็มไมโครไพล์สปัน เพราะวิธีการหล่อ ใช้เทคนิคเดียวกันกับการหล่อเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาก และมีรูตรงกลางเพื่อลดแรงแทรกตัวของดินขณะตอกเสาเข็ม ทำให้ลดแรงสั่นสะเทือนได้

3. เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นแบบกลมไม่มีรูตรงกลาง เรียกว่าเสากลม  เสาไมโครไพล์กลม เป็นการหล่อเสาเข็มทรงกลม  ที่ไม่มีรูตรงกลาง เสาเข็มแบบนี้ จะหล่อง่ายกว่า และไม่ได้ลดแรงสั่นสะเทือนเลย

4. เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลาง ขนาด 25 – 30 ซม. เรียกว่าเสาเข็มไมโครไพล์สี่เหลี่ยมสปัน    เพราะวิธีการหล่อ ใช้เทคนิคเดียวกันกับการหล่อเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ ซึ่งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาก และมีรูตรงกลางเพือลดแรงแทรกตัวของดินขณะตอกเสาเข็ม ทำให้ลดแรงสั่นสะเทือนได้

5. เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นเสาเข็มหล่อสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นแบบกลมไม่มีรูตรงกลาง เรียกว่าเสากลม  เสาไมโครไพล์กลม เป็นการหล่อเสาเข็มทรงกลม ที่ไม่มีรูตรงกลาง เสาเข็มแบบนี้ จะหล่อง่ายกว่าที่มีรู และไม่ได้ลดแรงสั่นสะเทือนเลย